Comuna Pechea

Administrația locală a comunei Pechea, județul Galați

Anunturi

———  Anul 2024

Anunt public consultare proiectul bugetului local precum si lista obiectivelor de investitii pe anul 2024

ANUNT SUPUNERE DEZBATERE PUBLICA

Documentatie privind DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI PECHEA, JUDETUL GALATI

 COMUNA PECHEA, JUDETUL GALATI in calitate de concedent,   anunta supunerea pentru dezbatere publica a documentatiei DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI PECHEA, JUDETUL GALATI.

Intreaga documentatie poate fi descarcata apasand AICI.

Perioada dezbaterii publice este de 30 zile, adica pana la data de 10.02.2024 inclusiv.

Nu se va organiza o sedinta publica de dezbatare, toate sugestiile,cererile, indicatiile sau reclamatiile vor putea fi transmise in scris prin una din urmatoarele cai:

  • Telefon: +0236 823 507
  • E-mail: pechea@gl.e-adm.ro
  • Fax: +0236 823 507
  • La registratura Primariei, de luni pana joi, intre orele 9:00-15:00

La finalizarea perioadei de dezbateri toate comunicarile primite vor fi centralizate, analizate si implementate (daca va fi cazul).

Documentatia in forma finala va fi supusa aprobarii Consiliului Local, atribuirea contractului de delegare a gestiunii se va face prin procedura simplificata, in baza L100/2016, prin SICAP.

———  Anul 2023

Rezultate finale examen promovare 07.12.2023

Anunt colectiv comunicare prin publicitate 12.12.2023

REZULTATE INTERVIU EXAMEN PROMOVARE 07.12.2023

P.V. privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate la data de 07.12.2023

REZULTATE PROBA SCRISA EXAMEN PROMOVARE 07.12.2023

ANUNT PRIVIND DECIZIA DE INCADRARE PROIECT CAMIN CULTURAL PECHEA

PROCES VERBAL SELECTIE DOSARE EXAMEN PROMOVARE COMPARTIMENT RESURSE UMANE

ANUNT PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL

ANUNT PUBLIC CETATENI

ANUNT PUBLIC CONSULTARE PROPUNERI FINALE WILDE WIND SRL

ANUNT CONSULTARE PROPUNERI FINALE FREE ENERGY SRL

Etapa 2 – Panou Consultare Pechea Propuneri preliminare

ANUNT public consultare FREE ENERGY

ANUNT LICITATIE BOXE PIATA

REZULTATE FINALE concurs inspector protecție civilă, clasa III grad profesional debutant SVSU

REZULTATE FINALE concurs referent clasa III grad profesional superior in Cadrul Biroului Financiar Contabil și Incasari Venituri

ANUNT PRIVIND SCHIMBAREA CARTII DE IDENTITATE

REZULTATE PROBA INTERVIU inspector protecție civilă, clasa III, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Public Voluntar pentru Situații de Urgență

REZULTATE PROBA INTERVIU REFERENT CLASA III, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR IN CADRUL BIROULUI FINANCIAR CONTABIL ȘI INCASARI VENITURI

REZULTATE PROBA SCRISĂ CONCURS 15.05.2023 INSPECTOR PROTECTIE CIVILA, CLASA III, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT IN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA

REZULTATE PROBA SCRISA concurs 12.05.2023- functie referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Biroului Financiar Contabil și Încasari Venituri

Panou consultare TV etapa 2 -Pechea

ANUNT PRIVIND CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIUMINARE PLAN URBANISTIC ZONAL

REZULTAT SELECTIE DOSARE CONCURS INSPECTOR PROTECTIE CIVILA CLASA III DEBUTANT SERVICIUL PUBLIC VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA

Rezultatul selectiei dosarelor concurs 12.05.2023, referent, clasa III, grad profesional superior Birou Financiar contabil si Incasari Venituri

LOCATII ASIGURARE CAZARE HRANA CETATENI STRAINI SAU APATRIZI PROVENITI DIN ZONA CONFLICTULUI ARMAT DIN UCRAINA

RO_Mecanism sprijn CETATENI STRAINI PROVENITI DIN ZONA CONFLICTULUI ARMAT DIN UCRAINA

ANUNT CONCURS FUNCTIE PUBLICA VACANTA DE REFERENT CLASA III, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR IN CADRUL BIROULUI FINANCIAR CONTABIL SI INCASARI VENITURI

ANUNT PUBLIC PROIECT CONSOLIDARE, REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL, COMUNA PECHEA, JUD GALATI

Anunt concurs inspector protectie civila, clasa III, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Public Voluntar pentru Situatii de Urgență

REZULTATE FINALE CONCURS INSPECTOR CLASA I GRAD PROFESIONAL DEBUTANT IN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA

REZULTATE PROBA INTERVIU CONCURS 03.04.2023 INSPECTOR CLASA I GRAD PROFESIONAL DEBUTANT IN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA

REZULTATE PROBA SCRISA CONCURS 03.04.2023 INSPECTOR CLASA I GRAD PROFESIONAL DEBUTANT IN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA

REZULTAT SELECTIE DOSARE CONCURS 03.04.2023 INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT IN CADRUL SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA

ANUNT PUBLIC FUNCTIE TEMPORAR-VACANTA DE REFERENT, CLASA III, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL IN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

ANUNT CONCURS INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT IN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA

ANUNT MIERCUREA SIRENELOR

Proces verbal privind comunicarea prin publicitate

ANUNT LICITATIE 01.03.2023

INDICATORI TRIM IV

ANUNT PUBLIC sector cadastral 41

ANUNT PUZ PARC EOLIAN FRUMUSITA 3

Panou oportunitate Frumusita 3

Valorificati deseurile menajere si obtineti un ingrasamant ecologic!

 

———  Anul 2022  ———

Anunt salubrizare

Informare POCA

ANUNT PUBLICITATE

Rezultat final examen promovare in clasa

Rezultate proba interviu la examenul de promovare in clasa

Rezultate proba scrisa examen de promovare in clasa

Rezultate finale la concursul din 19.09.2022

Anunt privind eliberarea avizului pentru prestare servicii funerare

Rezultate proba interviu la concursul din data de 19.09.2022

REZULTATE PROBA SCRISA LA CONCURSUL DIN DATA DE 19.09.2022

Rezultat selectie dosare examen de promovare in clasa

Anunt licitatie (2)

Rezultate selectie dosare

Anunt examen de promovare in clasa

ANUNT PUBLIC CONCURS PROTECTIE CIV.

Anunt de lictatie privind inchirierea spatiului din incinta cladirii „Dispensar uman”

ANUNT PUBLIC CONSTRUIRE PARC EOLIAN 7 CENTRALE

ANUNT PUBLIC ”MODERNIZARE DRUMURI LOCALE COMUNA PECHEA”

Anunt public privind restrictiile in contextul meteorologic actual

Rezultate finale la concursul din data de 26.07.2022

Rezultate proba interviu la concursul din data de 26.07.2022

REZULTAT PROBA SCRISA LA CONCURSUL DIN DATA DE 26.07.2022

Rezultatul selectiei dosarelor pentru postul de asistent medical

REZULTATE PROBA SCRISA POST SOFER UTILAJ

Anunt medic si asistent medical

P.V. selectie dosare concurs sofer utilaj

Anunt concurs inspector debutant Protectie Civila

Anunt public ”Amneajare trotuare si dispozitive de scurgere ape in comuna Pechea Judetul Galati”

Anunt concurs contractual sofer utilaj

Interzicere acces in Poligonul Smardan

Anunt recrutare ARA si recenzori pentru Recensamantul populatiei si al locuintelor runda 2021

Rezultate finale pentru concursul din data de 03.02.2022

Rezultate interviu la concursul din data de 03.02.2022

Rezultate proba scrisa la concursul din data de 03.02.2022

Rezultatae finale la concursul din data de 27.01.2022

Rezultate interviu la concursul din data de 27.01.2022

Rezultate selectie dosare pentru concursul din data de 03.02.2022

Rezultate proba scrisa la concursul din data de 27.01.2022

P.V. selectie dosare pentru concursul din data de 27.01.2022

Anunt concurs functie publica de conducere-secretar general

Anunt

Anunt concurs recrutare trei functii inspector debutant

Rezultate proba scrisa la concursul din data de 22.11.2021

Rezultate selectie dosare pentru concursul din 22.11.2021

Anunt public privind proiectul Infiinatre sistem de distributie gaze naturale in satul Pechea

Anunt concurs recrutare functii publice

H.G. 1090 DIN 06.10.2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei

rezultate interviu examen de promovare

rezultate finale examen promovare

ANUNT EXAMEN PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL

MATERIALE ITM 1-MUNCESTE LEGAL  !!! 

Indicatori bilant trim II 2021

Rezultate proba scrisa concurs inspector debutant-Fond funciar

Rezultate selectie dosare concurs 17.06.2021 inspector debutant Compartiment Fond funciar si Registre Agricole

Rezultate selectie dosare concurs 26.05.2021 secretar general

Anunt concurs 17.06.2021 inspector debutant – Compartiment Fond Funciar si Registre Agricole (1)

Rezultate proba scrisa concurs secretar general al UAT Comuna Pechea, județul Galați 26.05.2021

Rezultate proba interviu concurs secretar general al UAT Comuna Pechea, județul Galați 26.05.2021

Rezultate finale concurs secretar general al UAT Comuna Pechea, județul Galați 26.05.2021

© 2023 Comuna Pechea
Sari la conținut