Comuna Pechea

Administrația locală a comunei Pechea, județul Galați

Ajutor incalzire locuinta

AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI ȘI SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE

Ajutoarele pentru încălzire și suplimentul pentru energie se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute.

În cererea și declarația pe propria răspundere solicitantul ajutorului pentru încălzire și al suplimentului pentru energie are obligația de a menționa componența familiei, veniturile realizate, elementele de identificare a furnizorului, codul de client și locul de consum, bunurile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deținere, cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței.

Cererea va fi însoțită de următoarele documente:

a) copii după actele de identitate ale persoanei singure, respectiv ale membrilor de familie;
b) copie a unei facturi de furnizare a energiei electrice;
c) copie după documentul care atestă calitatea în care deține locuința;
d) documente care atestă veniturile nete realizate de membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii (ex: adeverința cu salariul net, cupoane pensii, taloane alocații de întretinere, ș.a.)
e) adeverință Registrul Agricol
f) alte documente relevante privind veniturile și bunurile familiei/persoanei singure ( extrase de cont, copii carte de identitate autoturism, s.a.)

Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire si suplimentul pentru energie este de 1.386 lei/persoană, în cazul familiei, și de 2.053 lei, în cazul persoanei singure.

Cererea-declaratie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială poate fi descărcată de aici.:

 

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI SOCIAL / A.S.F. / AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI / SUPLIMENTULUI LA ENERGIE

Bunuri imobile

 • Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești
 • Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală

Bunuri mobile*

 • Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
 • Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
 • Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
 • Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei ’’Delta Dunării”
 • Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
 • Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
 • Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric

(*)Aflate în stare de funcționare

Depozite bancare

 • Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

Terenuri /animale și/sau păsări

 • Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ: Deținerea unuia dintre bunurile menționate conduce la excluderea acordării ajutorului social / a.s.f. / ajutorului pentru incalzirea locuinței / suplimentului la energie

© 2023 Comuna Pechea
Sari la conținut