Comuna Pechea

Administrația locală a comunei Pechea, județul Galați

Hotarari ale Consiliului Local

 

———  Anul 2023  ———

 

HCL nr. 37 din 29.05.2023 privind aprobarea cotizației comunei Pechea, în calitate de membru la ADI APA Galați, pentru anul 2023

HCL nr. 36 din 29.05.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuoieli al comunei Pechea, pe anul 2023

HCL nr. 35 din 11.05.2023 privind aprobare faza DALI si a indicatorilor tehnico-economici-clădire administrativa

HCL nr. 34 din 11.05.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici -obiectiv Lucrari de intretinere, drumuri locale_strazi pietruite in comuna Pechea

HCL nr. 33 din 26.04.2023 privind modificarea HCL nr. 7 din 23.02.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor Modernizare drumuri locale

HCL nr. 32 din 26.04.2023 privind aprobarea participării comunei Pechea la Programul privind casarea autovehiculelor uzate

Anexa HCL nr. 31 din 26.04.2023 -grila salarizare 2023

HCL nr. 31 din 26.04.2023 privind aprobarea salariilor de baza si a grilei de salarizare a functionarilor publici si a personalului contractual HCLNR3~1

HCL nr. 30 din 26.04.2023 privind alegerea președintelui de ședință pentru 3 luni-mai-iulie 2023

HCL nr. 29 din 26.04.2023 privind actualizare ROF al aparatului de specialitate al primarului comunei Pechea

HCL nr. 28 din 26.04.2023 privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune

HCL nr. 27 din 26.04.2023 privind aprobarea mentinerii comunei Pechea la parteneriatul GAL SIRET BÂRLAD EST

HCL nr. 26 din 26.04.2023 privind indexarea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2024

HCL nr. 25 din 26.04.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli

HCL nr. 24 din 26.04.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta in cadrul sedintei din data de 26.04.2023

HCL nr. 23 din 29.04.2023 privind aprobarea indicatorilor actualizati aferenti „Modernizare Baza sportiva Stadion”

HCL nr. 22 din 10.04.2023 privind aprobarea incetarii contractului de finantare incheiat intre AFIR si UAT Pechea-proiect Modernizare baza sportiva -Stadion

HCL nr. 21 din 29.03.2023 privind actualizarea indic.atorilor tehnico-economici aferenti „Extindere si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 4”

HCL nr. 20 din 29.03.2023 privind predarea catre CNI_ CAMIN CULTURAL

Anexa HCL nr. 19 din 29.03.2023

HCL nr. 19 din 29.03.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția „Consolidare, reabilitare, modernizare si dotare camin cultural”

Inventar domeniu privat 2023

ANEXA 1 domeniu privat 2023 HCL

HCL nr. 18 din 29.03.2023 privind aprobarea includerii în inventarul domeniului privat a unor terenuri identificate la nivelul comunei Pechea

HCL nr. 17 din 29.03.2023 privind INCHIRIERE BOXE PIATA

HCL nr. 16 din 29.03.2023 privind nominalizarea de catre CL Pechea a doi consilieri locali – evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale-secretar general

Anexa HCL nr. 15 din 29.03.2023 – STAT DE FUNCTII

HCL nr. 15 din 29.03.2023 privind aprobarea modificarii organigramei și statului de functii

HCL nr. 14 din 29.03.2023 privind organizarea și sarbatorirea Zilei Comunei Pechea

HCL nr. 13 din 29.03.2023 privind acordarea unui stimulent financiar pentru fiecare copil nou-născut

HCL nr. 12 din 29.03.2023 privind aprobare cont anual de execuție și situațiile financiare anuale-bilanțul contabil la 31.12.2022

HCL nr. 11 din 29.03.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Pechea

HCL nr. 10 din 27.02.2023 privind aprobarea Procedurii de acordare a ajutorului de urgență la nivelul comunei Pechea, jud. Galați

HCL nr. 9 din 27.02.2023 privind revocare HCL nr. 64 din 24.11.2022 privind rezilierea contractului de concesiune

2.Protocol HUB UAT-DIGITIZARE 2

1.Protocol HUB -1

HCL nr. 8 din 27.02.2023 privind aprobarea încheierii Protocoalelor de colaborare între MMSS și UAT comuna Pechea-proiect HUB de servicii MMSS

Anexa 2 la HCL nr. 7 din 23.02.2023

Anexa 1 la HCL nr. 7 din 23.02.2023

HCL nr. 7 din 23.02.2023 privind aprobarea studiului de fazabilitate, a indicatorilor tehn-ec. actualizati – MODERNIZARE DRUMURI LOCALE, aprobat prin „Anghel Saligny”și bugetul local

HCL nr. 6 din 31.01.2023 privind alegerea președintelui de ședință a CL Pechea, pentru 3 luni

HCL nr. 5 din 31.01.2023 privind aprobarea bugetului propriu al comunei Pechea, pe anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2026

HCL nr. 4 din 31.01.2023 privind completarea Comisiei de specialitate nr. 1

HCL nr. 3 din 11.01.2023 privind aprobare studiu de fezabilitate+indic.-Modernizare drumuri locale

HCL nr. 2 din 11.01.2023 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici actualizati -stadion

HCL nr. 1 din 11.01.2023 privind constatarea încetării de drept, prin deces, a mandatului de consilier local și vacantarea locului de consilier

———  Anul 2022  ———

Anexa 1 tablou 2023- HCL nr. 85 din 23.12.2022

HCL nr. 85 din 23.12.2022 privind modificare HCL nr. 65 din 24. 11. 2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale

HCL nr. 84 din 23.12.2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei Pechea, 2022-2027

HCL nr. 83 din 23.12.2022 privind aprobarea achizitiei de servicii pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor municipale

HCL nr. 82 din 23.12.2022, privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului de Salubrizare

HCL nr. 81 din 23.12.2022 privind aprobarea retelei scolare, pentru anul scolar 2023-2024

Anexa nr. 2 la HCL nr. 80 din 23.12.2022 -STAT DE FUNCTII

Anexa nr. 2 la HCL nr. 80 din 23.12.2022 -STAT DE FUNCTII

HCL nr. 80 din 23.12.2022 privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii

HCL nr. 79 din 23.12.2022 privind prelungirea prin act aditional a Protocolului nr. 2 din 21.05.2020

HCL nr. 78 din 23.12.2022 privind aprobarea Planului anual de actiuni sau de Interes local, beneficiarii Legii 416_2001, pe anul 2023

HCL nr. 77 din 23.12.2022 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale, an 2023.

HCL nr. 76 din 23.12.2022 privind rectificarea bugetului local

Anexa HCL 75 din 08.12.2022 – rectificare buget

HCL nr. 75 din 08.12.2022 privind rectificarea bugetuluiu de venituri si cheltuieli

Anexa la HCL nr. 74 din 24.11.2022 -Regulament PUZ Pechea

HCL nr. 74 din 24.11.2022 -aprobare REGULAMENT PUZ

HCL NR. 73 DIN 24.11.2022, aprobare indicatori Sc. Gimnaziala nr. 4

HCL NR. 72 din 24.11.2022 privind aprobarea servituții cablu subteranLES 110 KV GREEN ENERGY

HCL NR. 71 DIN 24.11.2022, PRIV. ALOCAREA DE FONDURI -COMPETITIE HANDBAL CUPA STELUTA LUCA

HCL nr. 70 din 24.11.2022 privind alocarea de fonduri pentru POM DE CRACIUN

HCL nr. 69 din 24.11.2022, privind aniversare 50 ani de la casatorie (2022)

HCL nr. 68 din 24.11.2022 priv. aprobarea achizitiei de servicii -deșeuri municipale

HCL NR. 67 DIN 24.11.2022 privind declararea stării de insolvabilitate a unor contribuabili

ANEXA HCL 66 DIN 24.11.2023 -taxe speciale 2023

HCL nr. 66 din 24.11.2022, privind stabilirea TAXELOR SPECIALE PENTRU ANUL 2023

anexa 1 HCL nr. 65 din 24.11.2022- tablou 2023

HCL NR. 65 DIN 24.11.2022, PRIVIND STABILIREA TAXELOR SI IMPOZITELOR LOCALE, PENTRU ANUL 2023

HCL nr. 64 din 24.11.2022 privind rezilierea contract concesiune. nr. 6377 din 20.11.2000pdf

ANEXA HCL 63 DIN 24.11.2022-Acord cooperare URBANISM

HCL NR. 63 din 24.11.2022 -aprobarea ACORDULUI DE COOPERARE- ACOR GALATI- URBANISM

HCL nr. 62 din 24.11.2022 REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCTIONARE AL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

HCL nr. 61 din 31.10.2022 privind: aprobarea documentației tehnico-economico aferentă obiectivului de investiții „Reabilitarea, extinderea și modernizarea iluminatului exterior al Liceului Tehnologic „Costache Conachi” comuna Pechea, județul Galați”

HCL nr. 60 din 31.10.2022 privind: aprobarea încheierii Actului adițional nr. 2 la Contractul nr. 2 din 14.01.2022, privind Servicii de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor de pe raza comunei Pechea, judeţul Galati

HCL nr. 59 din 31.10.2022 privind: alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Pechea, județul Galați, pentru o perioadă de 3 luni (noiembrie 2022-ianuarie 2023)

HCL nr. 58 din 31.10.2022 privind: cofinanțarea proiectului de investiții „Lucrări de proiectare si execuție ferme fotovoltaice in aria de operare a Societății Apa Canal S.A. Galați”

HCL nr. 57 din 31.10.2022 privind:   aprobarea numărului și a cuantumului burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă elevilor în anul școlar 2022- 2023

HCL nr. 56 din 31.10.2022 privind:   aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Pechea, judeţul Galaţi, pe anul 2022

anexa buget la HCL 56 din 31.10.2022

 HCL nr. 55 din 31.10.2022privind:  alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Pechea, județul Galați, în cadrul ședinței ordinare din 31.10.2022

HCL nr. 54 din 14.10 2022 privind aprobarea proiectului „Reabilitare moderată a Clădirii Administrative din comuna Pechea” și a cheltuielilor pentru realizarea acestuia privind aprobarea proiectupdf

HCL nr. 53 din 06.10.2022 privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local pentru a face parte din Consiliile de Administrație, C.E.A.C. și Comisia de prevenire și eliminare a violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității ale școlilor cu personalitate juridică din comuna Pechea, în anul școlar 2022-2023

HCL nr. 52 din 28.09.2022 Privind: aprobarea depunerii proiectului ”DOTAREA ȘI FUNCȚIONAREA CENTRULUI DE MONITORIZARE ÎN COMUNA PECHEA, JUDEȚUL GALAȚI” și a cheltuielilor pentru realizarea acestuiaHCL nr. 51 din 06.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ”Renovare integrata, consolidare seismica si renovare energetica moderata a Căminului Cultural din Comuna Pechea, sat Pechea, județul Galati” și a cheltuielilor pentru realizarea acestuia

HCL nr. 50 din 28.09.2022 privind adoptarea Regulamentului privind concesionarea bunurilor aflate în patrimoniul public și privat al comunei Pechea, județul Galati

HCL nr. 49 din 28.09.2022 privind adoptarea Regulamentului privind buna gospodărire a Comunei Pechea, județul Galați

Anexa la HCL NR. 49 DIN 28.09.2022 Regulament Gospodarire Comunală

HCL nr. 48 din 28.09.2022 privind: aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Pechea, judeţul Galaţi, pe anul 2022

HCL nr. 47 din 30.08.2022 privind: aprobarea Studiului de oportunitate și fundamentare pentru delegarea gestiunii activității de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor și Stației de Sortare Valea Mărului din județul Galați, delegarea serviciilor de operare, documentației de atribuire precum și acordarea unui mandat special pentru reprezentantul UAT Pechea, Județul Galați în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați

HCL nr. 46 din 30.08.2022 aprobarea dezmembrării în 14 loturi a suprafeței de 24354 mp, extindere intravilan, înscrisă în Cartea Funciară nr. 103255, UAT Pechea, Jud. Galați.

HCL nr. 45 din 30.08.2022 privind: aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Pechea, judeţul Galaţi, pe anul 2022

HCL nr. 44 din 02.08.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții “Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in Comuna Pechea, Județul Galați – etapa II” și participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public

HCL nr. 43 din 02.08.2022 privind participarea la Programul de finanțare privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Comuna Pechea, județul Galați”.

HCL nr. 42 din 02.08.2022 privind declararea de utilitate publică a obiectului de investiții „MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA PECHEA, JUD. GALAȚI”

HCL nr. 41 din 28.07.2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiţie: „AMENAJARE GRUPURI SANITARE PENTRU ELEVI SI PROFESORI – LICEUL TEHNOLOGIC „COSTACHE CONACHI”, COMUNA PECHEA, JUDETUL GALATI”

HCL nr. 40 din 28.07.2022 privind: aprobarea Regulamentului Serviciului Județean de Salubrizare Galați

HCL nr. 39 din 28.07.2022 privind: aprobarea Studiului de fundamentare, Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciului de operare, Documentului de poziție, delegarea serviciilor de operare, documentației de atribuire precum și acordarea unui mandat special pentru reprezentantul UAT PECHEA, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați

HCL nr. 38 din 28.07.2022 privind: aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Pechea, judeţul Galaţi, pe anul 2022

HCL nr. 37 din 28.07.2022 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Pechea nr. 26 din 15.06.2022 privind însușirea raportului de evaluare și vânzarea cu drept de preempțiune a unui teren în suprafață de 63.399 mp intravilan situat în comuna Pechea, județul Galați, T 128, P 1471/1, CF 103462, Nr. Cadastral 103462.

HCL nr. 36 din 28.07.2022 privind revocarea HCL nr. 15 din 18.04.2022 privind lotizarea în 14 loturi a suprafeței de 24354 mp, extindere intravilan, înscrisă în Cartea Funciară nr. 103255, UAT Pechea, Jud. Galați

Regulament vouchere 2022

HCL nr. 35 din 28.07.2022 privind aprobarea Regulamentului de Acordare a VOUCHERELOR DE VACANȚĂ pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Pechea si din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al comunei Pechea, judeţul Galaţi, în anul 2022

HCL nr. 34 din 28.07.2022 privind: aprobarea plății, din bugetul local al UAT Pechea, a cotizației în calitate de membru asociat la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați, pentru anul 2022

HCL nr. 33 din 28.07.2022 privind: alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Pechea, județul Galați, pentru o perioadă de 3 luni (august-octombrie 2022)

HCL nr. 32 din 12.07.2022 privind: alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Pechea, județul Galați, în cadrul ședinței extraordinare (de îndată) din 12.07.2022

HCL nr. 31 din 12.07.2022 privind: completarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Pechea nr. 21 din 26.05.2022 privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu din incinta clădirii „Dispensar uman”, situat în comuna Pechea, str. Galați, nr. 195A, județul Galați

HCL nr. 30 din 12.07.2022 privind: aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizati si a cresterii valorii neeligibile aferenta proiectului de investitie “Modernizare Baza sportiva – Stadion in comuna Pechea, judetul Galati”

HCL nr. 29 din 24.06.2022 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al aparatului de

HCL nr. 28 din 24.06.2022 privind aprobarea înființării unui cabinet medical școlar pentru unitățile de învățământ din COMUNA PECHEA, Jud. Galați

ANEXE 2-4 HCL nr. 27 din 15.06.2022

HCL nr. 27 din 15.06.2022 privind: aprobarea concesionării prin licitație publică a suprafeței de 49 m.p. situată în CV 40, P 1038, LOT 3, nr. cadastral 114632, intravilan, comuna Pechea, județul Galați

HCL nr. 26 din 15.06.2022 privind însușirea raportului de evaluare și vânzarea cu drept de preemțiune a unui teren în suprafață de 63.399 mp

HCL nr. 25 din 15.06.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Pechea, judeţul Galaţi, pe anul 2022

HCL nr. 24 din 02.06.2022,solicitarea adresată Consiliului Local al Municipiului Galați de trecere a unui bun imobil ,teren în suprafață de 3000 m

HCL nr. 23 din 26.05.2022 privind: abrogarea HCL nr. 11 din 26.02.2020 privind dezmembrarea în două loturi a terenului intravilan situat în T 128 P 1471/1, nr. Cadastral 103462, în suprafata de 63.399 m.p.

HCL nr. 22 din 26.05.2022 .privind aprobarea neasumarii responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023, pentru anul scolar 2022-2023.

HCL nr. 21 din 26.05.2022 privind: închirierea prin licitație publică a unui spațiu din incinta clădirii „Dispensar uman”, situat în comuna Pechea, str. Galați, nr. 195A, județul Galați

HCL nr. 20 din 26.05.2022 privind aprobarea servitutii subterane de ingropare cablu subteran LES 110 KV pentru SC GREEN BREEZE SRLservitute cablu subteran GREEN BREEZE

HCL nr. 19 din 26.05.2022 privind aprobarea cotizației Comunei Pechea în calitate de membru asociat la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Serviciul Regional de Apă Galați” pentru anul 2022.

HCL nr. 18 din 18.05.2022 privind -CONSOLIDARE, REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL, STR. GALAȚI, NR. 254, SAT PECHEA, COMUNA PECHEA, JUDEȚUL GALAȚI

HCL nr. 17 din 18.04.2022 privind: alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Pechea, județul Galați, pentru o perioadă de 3 luni (mai-iulie 2022)

HCL nr. 16 din 18.04.2022 privind aprobare conventie Pechea Eolian

HCL nr. 15 din 18.04.2022 privind aprobarea lotizării în 14 loturi a suprafeței de 24354 mp, extindere intravilan, înscrisă în Cartea Funciară nr. 103255, UAT Pechea, Jud. Galați.

HCL nr. 14 din 05.04.2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivului de investiție „Înființare sistem de distribuție gaze naturale în satul Pechea, aparținător comunei Pechea, județul Galați

HCL nr. 13 din 31.03.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici, pentru realizarea lucrării de investiţie ”LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE DRUM DE LEGĂTURĂ PECHEA – LUPELE, COMUNA PECHEA, JUDETUL GALATI ”

HCL nr. 12 din 31.03.2022privind aprobarea contului anual de execuţie și situațiile financiare anuale – bilanțul contabil al bugetului local la data de 31.12.2021

HCL nr. 11 din 24.02.2022 privind aprobarea organigramei şi statul de funcţii ale personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei Pechea, judeţul Galaţi.

HCL nr. 10 din 24.02.2022 privind acordarea unui mandat special pentru reprezentantul Comunei Pechea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare „Intercomunitară Serviciul Regional Apă Galați”

HCL nr. 9 din 24.02.2022 privind aprobarea salariilor de bază și a grilei de salarizare a funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Pechea, județul Galați.

grila salarizare

HCL nr. 8 din 24.02.2022 privind aprobarea numărului și cuantumului lunar al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social, pentru semestrul al I

HOTĂRÂREA nr. 7 din 24.02.2022 privind aprobarea Bugetului General al unității administrativ-teritoriale pe anul 2022 și estimările pentru anii 2023-2025

HCL – GRILA SALARII

HCL2022

HCL 10 DIN 20.02.2020 Privindv stabilirea salariilor de baza a functionarilor publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului si Consiliului Local Pechea

© 2023 Comuna Pechea
Sari la conținut