Comuna Pechea

Administrația locală a comunei Pechea, județul Galați

Evidenta Apelor Uzate

Persoanele fizice și juridice, proprietari ai spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Comunei Cudalbi în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.

   ATENȚIE! Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului.

   În conformitate cu art. 23 din Hotărârea nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) și art. 15 alin. (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

   În conformitate cu art. 26, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 22-25 se fac de către personalul împuternicit al Gărzii Naționale de Mediu și al Inspecției Apelor din cadrul autorității de gospodărire a apelor.

   Criteriile pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate se pot verifica AICI.

Cei ce doresc să depună în format fizic acest formular pot descărca un draft de AICI

 

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ a sistemelor individuale adecvate pentru colectarea și epurarea apelor uzate

* Câmpurile obligatorii sunt marcate cu un asterisc

  1. Tip Inscriere*:

  2. Numele și prenumele dvs/ Denumirea entității juridice*:

  3. CNP (pentru persoane fizice) / CUI (Pentru Persoane Juridice)/*

  4. Adresa completa*
  Strada, numărul, oraș, județ

  5. Telefon*

  6. Email*

  7. Sistemul individual de care beneficiați *

  8. Sursa de alimentare cu apă de care beneficiați *

  9. Descrieți sistemul de evacuare a apelor uzate menajere de care beneficiați:*
  Vă rugăm elaborați un răspuns detaliat.

  10. Descrieți modul în care se realizează epurarea apelor uzate:*
  Vă rugăm elaborați un răspuns detaliat.

  11. Descrieți modul în care se monitorizați descărcarea apelor uzate:*
  Vă rugăm elaborați un răspuns detaliat.

  12.1 Aveți contract de vidanjare?*

  12.2 Numărul și Data Contractului încheiat cu Societatea de Vidanjare*

  12.3 Frecventa vidanjarii*

  7. Activitate principală conform Cod CAEN*

  8. Descrierea activității societății*

  9.1 Aveți autorizație de mediu?*

  9.2 Numărul și Data Autorizației de Mediu (dacă există)*

  10. Sistemul individual de care beneficiați *

  11. Sursa de alimentare cu apă de care beneficiați *

  12. Descrieți sistemul de evacuare a apelor uzate menajere de care beneficiați:*
  Vă rugăm elaborați un răspuns detaliat.

  13. Descrieți modul în care se realizează epurarea apelor uzate:*

  14. Descrieți modul în care se monitorizați descărcarea apelor uzate:*
  Vă rugăm elaborați un răspuns detaliat.

  15.1 Aveți contract de vidanjare?*

  15.2 Numărul și Data Contractului încheiat cu Societatea de Vidanjare*

  15.3 Frecventa vidanjarii*

  © 2023 Comuna Pechea
  Sari la conținut