Comuna Pechea

Administrația locală a comunei Pechea, județul Galați

Prelucrarea datelor cu caracter personal

            Regulamentul(UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date a fost creat in scopul de a avea un cadru legal adecvat pentru respectarea drepturilor specifice ale persoanelor fizice in domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal (dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la stergerea datelor – dreptul „de a fi uitat”, dreptul de opozitie, dreptul la portabilitatea datelor) si se aplica in mod direct, incepand cu data de 25 mai 2018, fara a fi necesara vreo transpunere in legislatia romaneasca. Totodată, acest regulament sprijina autoritatile competente in scopul prevenirii, depistarii, investigarii sau urmaririi penale a infractiunilor sau al executarii pedepselor privind libera circulatie a acestor date.

            Legea nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, a fost abrogata la data de 25 mai 2018 prin intrarea în vigoare a Regulamentului nr. 679/2016 – GDPR.

 CARE ESTE SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR PERSONAL

Prelucrăm datele tale cu caracter personal în scopul:

 • Resurse umane
 • Acordare audiente
 • Cadastru
 • Urbanism
 • Autoritate tutelara
 • Solutionare petitii/sesizari
 • Servicii publice
 • Servicii juridice
 • Evidenta electorala
 • Achizitii publice
 • Accesul la informatiile de interes public
 • Fond Funciar
 • Financiar-contabilitate

 

LEGALITATEA PRELUCRARII DATELOR PERSONALE

            Conform art. 6 din Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

CU CE INSTITUTII COLABORAM PENTRU PRELUCRAREA DATELOR TALE PERSONALE ?

            Comunicam aceste date catre autoritati publice, operatori, terti sau imputerniciti, astfel:

 • Agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca;
 • Agentia Natională de Administrare Fiscala
 • Inspectia Muncii, respectiv inspectoratul teritorial de munca
 • Inspectoratul scolar;
 • Instante de judecata
 • Organe de cercetare penala
 • Furnizorii de servicii de utilitati publice;
 • Casa de sanatate ;
 • Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date;
 • Compania Natională „Posta Romana” – S.A;
 • Unitati bancare;
 • Inspectoratul de Stat in Constructii ;
 • Directia Generală de Asistenta Sociala si Protectia Copilului;
 • Alte institutii ale statului roman care pot furniza informatii necesare pentru indeplinirea obligatiilor legale care ii revin operatorului (Primaria Municipiului Galati) si care rezulta din exercitarea atributiilor autoritatii publice
 
CARE SUNT DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE ?
 • Principalele drepturile oferite persoanelor vizate de Regulament sunt urmatoarele:
 • dreptul la informare;
 • dreptul de acces la date;
 • dreptul la rectificare;
 • dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul la opozitie;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate;
 • dreptul de a te adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente.

 

DATELE DE CONTACT ALE PERSOANEI RESPONSABILE CU Âctia datelor (DPO):

NUME SI PRENUME:  BÎTĂ COSTICĂ

ADRESA DE E-MAIL: pechea@gl.e-adm.ro

Responsabilul pentru Protectia Datelor poate fi contactat daca exista nelamuriri cu privire la orice aspect ce tine de protectia datelor personale, prin transmiterea unei cereri pe e-mail la urmatoarea adresa: pechea@gl.e-adm.ro, in atentia responsabilului DPO.

            Directia Impozite, Taxe si Alte Venituri Locale din cadrul Primariei Comunei Pechea, in calitate de operator de date cu caracter personal, prelucreaza aceste date prin mijloace automatizate/manuale, destinate stabilirii cat mai exact si obiectiv a masei impozabile evidentiate la rolul dumneavoastra fiscal, prelucrarea datelor cu caracter personal fiind necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau care rezulta din exercitarea autoritati publice cu care este investit operatorul.

Totodata, in scopul realizarii activitatii de incasare a taxelor, impozitelor si altor venituri datorate bugetului local precum si pentru colectarea debitelor/recuperarea creantelor, sunteti obligat sa furnizati datele cu caracter personal solicitate de organul fiscal.

DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE SUNT DESTINATE UTILIZARII DE CATRE OPERATOR IN INDEPLINIREA OBIECTIVELOR SI POT FI COMUNICATE, IN CONDITIILE LEGII:
 • autoritatilor fiscale ale altor tari, in conditii de reciprocitate, in baza unor instrumente juridice internationale semnate de Romania si care cuprind prevederi privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal si/sau recuperarea creantelor fiscale;
 • autoritatilor publice, in scopul indeplinirii obligatiilor prevazute de lege;
 • autoritatilor judiciare competente potrivit legii;
 • oricarui solicitant cu acordul scris al contribuabilului/platitorului despre care au fost solicitate informatii;
 • in alte cazuri prevazute expres de lege.

            Conform Regulamentului U.E. 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, in calitate de persoana fizica, beneficiati, in conditiile legii, de dreptul la informare, dreptul la acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor si dreptul la opozitie cu privire la datele cu caracter personal. De asemenea, persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv cererea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.

            Potrivit art. 77 din Regulament, „fara a aduce atingere oricaror alte cai de atac administrative sau judiciare, orice persoana vizata are dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere, in special in statul membru in care isi are resedinta obisnuita, in care se afla locul sau de munca sau in care a avut loc presupusa incalcare, in cazul in care considera ca prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizeaza incalca prezentul regulament”.

© 2023 Comuna Pechea
Sari la conținut