Comuna Pechea

Administrația locală a comunei Pechea, județul Galați

Istoric

Localitatea Pechea este atestată documentar la 2 iunie 1521. Toponimul s-ar referi la onomasticul Bechea sau Peche, în hrisov aparând sub forma „un loc pustiu situat mai sus de Bechea”. Localitatea Pechea s-a format de-o parte şi de alta a părăului Suhurlui care, practic a fost şi este „izvorul vieţii” în acest loc situat la răscruce de drumuri. Datorită faptului că dealurile argiloase din jur sunt sărace în ape de suprafaţă, pânza freatică aflându-se la peste 10 metri adâncime, oamenii au dezvoltat vatra satului în lunca pârâului, deşi au fost permanent ameninţaţi de inundaţii. Dumnezeu a răsplătit curajul oamenilor cu o reţea bogată de apă potabilă iar drumeţii se opreau deseori aici şi duceau apoi mai departe vestea despre bunătatea apei. De la această faimă se trage şi denumirea actuală a comunei Pechea, „pecha” însemnănd în limba turcă „bun”, deci „apă bună”. Treptat numărul aşezărilor omeneşti începe să crească iar „Târguşorul Pechea” îşi capătă un renume. Primele date ce dovedesc existenţa acestui târg, cât şi unele „demersuri” pentru organizarea lui, ni le face Dimitrie Moruzzi, proprietarul moşiei, care cerea dreptul de a avea câte un iermaroc pe lună.

În anul 1929 în componeneţa comunei Pechea sunt cuprinse satele Cuza-vodă, Izvoarele şi Slobozia Conachi, iar în anul 1931 rămâne numai cu satul Pechea.Comuna Pechea este situată în partea de sud, la 34 km de municipiul Galaţi. La est se învecinează cu comuna Smârdan, la vest, cu Griviţa şi Iveşti, la nord cu Rediu şi Costache Negri iar la sud-vest cu Slobozia Conachi. Ultimul recensamânt indică o populaţie de 11500 locuitori în Pechea, iar pe o suprafaţă de 8500 ha sunt construite 3000 locuinţe. Comuna Pechea este înconjurată de dealuri, despărţite de pârâul Suhurlui. Podul peste pârâu, construit în perioada anilor 1971-1976 atrage atenţia drumeţului ca se apropie de centrul localităţii. Silueta bisericii, construite de moşierul Moruzzi, în decurs de 8 ani şi sfinţită în 1887, se arată privirii pe partea stângă a şoselei. Pe cuprinsul comunei Pechea, solul este variat, de la brun-roşcat de pădure, din zonele deluroase, la cernoziom, în zona de câmpie. Cele mai fertile terenuri se găsesc pe platourile şi terasele interfluviale, unde stratul de humus calcic asigură o bună dezvoltare a gramineelor şi dicotiledonatelor.Despre comuna Pechea şi despre oamenii ei s-au publicat numeroase articole, comuna şi-a aflat locul şi în cărţile de reportaje, în monografiile judeţului Galaţi, s-a făcut chiar şi un film de lung metraj intitulat „Ultima generaţie de săraci”.

Sursa: Marinescu, Ioan.Pechea : Leagăn de civilizaţie pe Suhurlui. Galaţi : Editura Pax Aura Mundi, 1999.

© 2023 Comuna Pechea
Sari la conținut